Opleiding tot INPP-therapeut


Informatie over de jaaropleiding in de INPP-methode, een oefenprogramma ter bevordering van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Deze opleiding gebeurt in samenwerking met het “Institute for Neuro-Physiological Psychology” in Chester, UK. Dit INPP-Instituut werd opgericht in 1975 door psycholoog Peter Blythe, Ph.D. Hij was pionier in het onderzoeken en beschrijven van de invloed  van primaire reflexen op specifieke gedrags- en leermoeilijkheden bij kinderen en jongeren.

Sindsdien heeft het INPP een stevige reputatie opgebouwd wat betreft het behandelen van kinderen en volwassenen met signalen van een onrijp centraal zenuwstelsel. Ook onderzoek en publicatie van wetenschappelijke studies inzake gedrags- en leerproblemen stonden steeds bovenaan de agenda van het Instituut.INPP-methode

Vandaag de dag wordt er wereldwijd opleiding gegeven en groeit de interesse in de rol van de primaire reflexen op het “leren”.

INHOUD EN COMPETENTIES

Na het afronden van de opleiding bent u in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en kan u gericht een oefenprogramma opstarten. Dit kan u als therapeut toepassen in uw privépraktijk, maar ook op school wanneer u een kind individueel begeleidt als (zorg)leerkracht.

De INPP-methode is gebaseerd op de natuurlijke neuromotorische ontwikkeling van een kind, wat meteen de kracht van dit programma inhoudt. De aanwezigheid van primaire reflexen op schoolleeftijd geeft aan dat de motoriek van het kind wellicht nog niet ten volle tot ontplooiing is gekomen. Het kind zal dan ook moeilijkheden ondervinden om te uiten wat het wil, denkt en voelt.

U zal competentie verwerven in het helpen van kinderen die in de zorg vaak tussen wal en schip vallen; leerlingen die niet goed begrepen worden of waarvan men zegt “het zit er wel in, maar het komt er niet uit….” U leert een onderscheid te maken tussen een echte leerstoornis en een probleem met rijpheid. De reflex-integratiemethode van het INPP tracht deze rijping een duwtje te geven zodat het volledige potentieel van een kind kan aangesproken worden.

Als INPP-therapeut leert u verder te kijken dan de symptomen. Er worden eerst gestandaardiseerde, medische testen afgenomen die belangrijk zijn om de neuromotorische rijpheid van een kind in te schatten. In een volgende module wordt de aandacht gevestigd op het correct interpreteren van de testresultaten. In de laatste module worden dan richtlijnen gegeven om een goed onderbouwd behandelplan op te stellen.

VOOROPLEIDING EN TOELATING

De opleiding is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met kinderen met motorische problemen, gedrags- en leermoeilijkheden; o.a. kinesisten/psychomotorisch therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, artsen, psychologen, orthopedagogen,…. Wij denken aan gedreven mensen met enkele jaren ervaring in het medische, psychologische of onderwijsgebied.

Mail uw motivatie naar marianne@inpp.be en zij zal u contacteren om verdere afspraken te maken.

OPBOUW VAN DE MODULES

De cursus bestaat uit 3 modules van telkens 4 dagen, gespreid over tweemaal een vrijdag en een zaterdag. De laatste module betreft herhaling en evaluatie (2 dagen). De lestijden lopen telkens van 9u30 tot 16u30.

De data van de jaarcursus in 2024-2025 te Duffel: 

module 1: 25-26 okt 2024 EN 15-16 nov 2024

module 2: 6-7 dec 2024 EN 10-11 jan 2025

module 3: 14-15 feb 2025 EN 14-15 maart 2025

module 4: 6-7 juni 2025

Module 1: 4 lesdagen

 • De normale neurofysiologische- en bewegingsontwikkeling van het kind.
 • De wisselwerking tussen de evolutie van reflexen, motorische vaardigheden en zintuiglijke ontwikkeling gedurende het eerste levensjaar.
 • De ontwikkeling van de reflexen vanaf de conceptie tot 3,5 jaar.
 • Gevolgen van een abnormale ontwikkeling van de reflexen boven de leeftijd van 3,5 jaar.
 • Opbouw en functie van het centrale zenuwstelsel.
 • Het vestibulaire systeem en het cerebellum.

Module 2: 4 lesdagen

Competentie verwerven in het afnemen, interpreteren en evalueren van het diagnostisch protocol volgens het INPP, m.n.

 • de grove en fijne motoriek, coördinatie en evenwicht,
 • cerebellaire testen,
 • de primitieve en posturale reflexen,
 • de lateraliteit,
 • oculomotorisch onderzoek en testen voor visuele perceptie.

Module 3: 4 lesdagen

 • Competentie verwerven in het opstellen van een behandelplan volgens de richtlijnen van het INPP.
 • Bespreking van de afname van het diagnostisch protocol volgens het INPP.
 • Opmaken van een verslag.
 • Zelf het oefenprogramma ervaren.
 • Procedure van het follow-up onderzoek.
 • Voorbeelden uit de praktijk.

Module 4: 2 lesdagen 

Nog 1 dag om alles te integreren, om vragen te beantwoorden en zaken te herhalen gevolgd door 1 dag van evaluatie.

KOSTPRIJS

De eerste, tweede en derde module kosten elk € 640 (excl 21% btw). De vierde module bedraagt € 320 (excl 21% btw).

Voor iedere module ontvangt u een factuur.
Gelieve het bedrag van de eerste module over te maken aan INPP België op rekening: BE16 7310 4867 4874 (KREDBEBB) met vermelding van uw naam.

Het cursusgeld is inclusief het lesmateriaal, het examen en de certificatie door INPP Chester. Daarnaast wordt er koffie, thee, fruit en versnaperingen aangeboden tijdens de opleidingsdagen. De lunch is niet inbegrepen.

Definitieve plaatsing voor de opleiding geschiedt op volgorde van ontvangen betalingen. Het aantal plaatsen is beperkt tot 10 deelnemers.

LOCATIE

INPP, Mijlstraat 16, 2570 Duffel

Ingericht door INPP België

Marianne Peeters

Principal INPP België

Mijlstraat 16

2570 Duffel

Email: marianne@inpp.be