Wat is het INPP?


Het INPP (Institute for Neuro Physiological Psychology, Chester, UK) werd in 1975 opgericht door de psycholoog Peter Blythe (PhD). Hij onderzocht, als eerste in de geschiedenis, de effecten van een onrijp zenuwstelsel op de leerprestaties, het emotionele welbevinden en het gedrag. Het INPP Instituut heeft zich sindsdien steeds toegelegd op het identificeren en screenen van motorische onrijpheid bij kinderen en volwassenen. Dit gebeurt aan de hand van medische, gestandaardiseerde screeningstesten. Daarop heeft het INPP een bewegingsprogramma samengesteld dat een erkende INPP-begeleider kan aanleren aan de ouders en het kind.

Dit oefenprogramma wordt reeds jaren succesvol toegepast in verschillende landen en is uitvoerig onderzocht in tal van studies. (zie referenties en artikels)

Sally Goddard Blythe MSc. (Psych) is momenteel de directeur van het INPP International. 

 

Sally Goddard Blythe