Neuromotorische onrijpheid


Een INPP-therapeut zal zoeken naar symptomen van “neuromotorische onrijpheid”. In Chester gebruikt men de term Neuromotor Immaturity (NMI).

Neuromotorische onrijpheid

Met deze term beschrijven we het overslaan of niet goed doormaken van een vroege ontwikkelingsfase. Elke voldragen baby wordt geboren met een set van “primitieve” of “survival” reflexen die worden geïntegreerd door het steeds volwassener wordende brein van een kind in ontwikkeling. Primitieve reflexen verdwijnen gedurende het eerste levensjaar. Door verschillende factoren is het mogelijk dat de primitieve reflexen niet geïnhibeerd worden en dus blijven nazinderen in het lichaam van een 7-jarige. Dan houden deze primitieve reflexen, die een neuromotorische onrijpheid markeren, de psychomotorische ontwikkeling van een kind tegen.

Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, overactiviteit, overgevoeligheid, onderpresteren…

Kortom het kind is niet meer gemotiveerd om naar school te gaan, huiswerk te maken of voelt dat zijn inspanningen niet worden beloond. Elke reflex kan een weerslag hebben op een bepaald domein. De ene beïnvloedt het handschrift, de andere staat het stilzitten in de weg of zorgt ervoor dat het kind nog steeds bedwatert….

In een notedop

  • Tijdens het leven in de baarmoeder ontstaan de primitieve reflexen.
  • Primitieve reflexen huizen in de hersenstam, een zeer rudimentair deel van de hersenen.
  • Primitieve reflexen helpen het kind geboren worden en zouden aanwezig moeten zijn in een voldragen baby vanaf de geboorte.
  • Primitieve reflexen verdwijnen tijdens het eerste levensjaar door het steeds rijper worden van het brein.
  • Posturale reflexen komen op.
  • Posturale reflexen ontwikkelen zich gedurende de eerste 3,5 jaren en zorgen voor het automatiseren van bewegingen, (rechtopstaande) controle, evenwicht en houding.
  • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe meer er sprake is van NMI of neuromotorische onrijpheid van het centraal zenuwstelsel.
  • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe minder een kind zijn volledig potentieel kan aanspreken.
  • Primitieve reflexen kan je eenvoudig testen, wat maakt dat je de evolutie in de ontwikkeling van een kind objectief kan opvolgen.