Wie kan geholpen worden met de INPP methode?


De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door het onvoldoende doormaken van de primitieve reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen en ervaren worden, opdat ze spontaan geïntegreerd worden in het lichaam en niet langer in de weg zitten. Hierdoor kunnen problemen op school afnemen en zelfs verdwijnen.

De INPP-Reflex-Integratie-Therapie is in de eerste plaats gericht op kinderen vanaf 7 jaar met een leer- of gedragsprobleem.

Normaal evolueren de primitieve reflexen tijdens het eerste levensjaar, maar bij sommige kinderen gebeurt dit niet volledig. Dit valt voor wanneer ze bijvoorbeeld motorische mijlpalen hebben overgeslagen of een andere ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Resultaat; een lichaam dat niet uitvoert wat de hersenen willen. In plaats van voluit te kunnen gaan in de klas, zit de motoriek in de weg. Dit kan aanleiding geven tot secundaire leer- en gedragsproblemen. Moeilijkheden met schrijven, lezen, stilzitten, concentratie,… kunnen een duidelijke aantoonbare origine hebben in het lichaam, die objectief kan worden vastgesteld. Primitieve reflexen zijn immers hét bewijs van een onrijp centraal zenuwstelsel, m.a.w. de motoriek is nog niet rijp genoeg voor complexe leertaken.

Reflex-Integratie-Therapie

De Reflex-Integratie-Therapie bestaat uit eenvoudige oefeningen die dagelijks dienen uitgevoerd te worden. Primitieve reflexen worden zo geïntegreerd en opgeborgen. Nieuwe motorische patronen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen. Het kind dat worstelde met zijn leerprobleem, komt eindelijk tot rust en heeft terug energie om te leren. Op het einde van het oefenprogramma kan het kind zijn volledige potentieel aanspreken en eindelijk laten zien wat het kan!

Een leerprobleem hoeft niet voor het leven te zijn!