Over INPP


Wat is het INPP?

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Medicijnen zijn hier niet nodig.

INPP België is de Belgische tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology. Wij zetten ons in om mensen met leer- en gedragsproblemen te helpen en de INPP-methode in België te verspreiden door het opleiden van therapeuten en het vergroten van kennis over de invloed van neuro-motorische onrijpheid op schoolprestaties en gedrag.

reflex

Voor wie is INPP geschikt?

Deze therapie is in de eerste plaats gericht op kinderen vanaf 7 jaar met een leerstoornis of gedragsprobleem.
Normaal evolueren de primitieve reflexen tijdens het eerste levensjaar, maar bij sommige kinderen gebeurt dit niet volledig. Dit resulteert in een lichaam dat niet uitvoert wat de hersenen willen. In plaats van voluit te kunnen gaan in de klas, zit de motoriek in de weg. Dit kan aanleiding geven tot leer- en gedragsproblemen.

Moeilijkheden met schrijven, lezen, leren, stilzitten, concentratie,… hebben een aantoonbare origine in het lichaam. Primitieve reflexen zijn het bewijs van een onrijp centraal zenuwstelsel, m.a.w. de motoriek is nog niet rijp genoeg voor complexe leertaken.

De Reflex Integratie Therapie bestaat uit eenvoudige oefeningen die dagelijks dienen uitgevoerd te worden. Primitieve reflexen worden zo geïntegreerd en opgeborgen. Nieuwe motorische patronen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen. Het kind dat worstelde met zijn leerprobleem, komt eindelijk tot rust en heeft terug energie om te leren.

Een leerstoornis hoeft niet voor het leven te zijn!