Over INPP


Wat is het INPP?

De INPP-methode gaat uit van het idee dat schoolproblemen onder meer ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen. Wanneer reflexen hun functie ten volle kunnen benutten, geraken de babyreflexen als vanzelf “verzadigd” en rijpen kinderen verder uit qua neuromotoriek.

INPP België is de Belgische tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology. Wij zetten ons in om kinderen met psychomotorische problemen te helpen. We verbinden ons ertoe om de INPP-methode te verspreiden in België door het opleiden van therapeuten en door het bijdragen aan kennis over de invloed van neuromotorische onrijpheid op schoolprestaties.reflex

Voor wie is INPP geschikt?

Deze therapie is er in de eerste plaats voor kinderen vanaf 7 jaar met psychomotorische problemen. Er wordt ook een sterke ouderparticipatie verwacht.

Normaal evolueren de primitieve reflexen tijdens het eerste levensjaar, maar bij sommige kinderen gebeurt dit niet volledig. Dit resulteert o.a. in een gebrek aan voldoende lichaamsbeheersing. En in plaats van voluit te kunnen gaan in de klas, zit de motoriek in de weg. Je kind kan een prachtig verhaal bedenken, maar het niet op papier krijgen…

Moeilijkheden met schrijven, lezen, leren, stilzitten, concentratie,… hebben steeds een fysieke component. Primitieve reflexen zijn waarneembaar wanneer er sprake is van een onrijp centraal zenuwstelsel, m.a.w. de motoriek is nog niet rijp genoeg voor complexe leertaken.

Een reflexintegratietherapie bestaat uit eenvoudige oefeningen die dagelijks thuis dienen uitgevoerd te worden. Primitieve reflexen worden zo geïntegreerd en verzadigd. Rijpere motorische patronen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen. De neuromotorische ontwikkeling van het kind komt zo in een stroomversnelling.

Een neuromotorisch probleem hoeft niet voor het leven te zijn!