Therapeuten


Eénjarige opleiding in de INPP-methode, een oefenprogramma ter bevordering van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Deze opleiding gebeurt in samenwerking met het “Institute for Neuro-Physiological Psychology” in Chester, UK. Dit INPP-Instituut werd opgericht in 1975 door psycholoog Peter Blythe, Ph.D. Hij was pionier in het onderzoeken en beschrijven van de invloed  van primaire reflexen op specifieke gedrags- en leermoeilijkheden bij kinderen en jongeren.

Sindsdien heeft het INPP een stevige reputatie opgebouwd wat betreft het behandelen van kinderen en volwassenen met signalen van een onrijp centraal zenuwstelsel. Ook onderzoek en publicatie van wetenschappelijke studies inzake gedrags- en leerproblemen staan steeds bovenaan de agenda van het Instituut.

Vandaag de dag wordt er wereldwijd opleiding gegeven en groeit de interesse in de rol van de primaire reflexen op het “leren”.

INHOUD EN COMPETENTIES

Na het afronden van de opleiding bent u in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en kan u gericht een oefenprogramma opstarten. Dit kan u als therapeut toepassen in uw privépraktijk, maar ook op school wanneer u een kind individueel begeleidt als (zorg)leerkracht.

De INPP-methode is gebaseerd op de natuurlijke neuromotorische ontwikkeling van een kind, wat meteen de kracht van dit programma inhoudt. De aanwezigheid van primaire reflexen op schoolleeftijd geeft aan dat de motoriek van het kind wellicht nog niet ten volle tot ontplooiing is gekomen. Het kind zal dan ook moeilijkheden ondervinden om te uiten wat het wil, denkt en voelt.

U zal competentie verwerven in het helpen van kinderen die in de zorg vaak tussen wal en schip vallen; leerlingen die niet goed begrepen worden of waarvan men zegt “het zit er wel in, maar het komt er niet uit….” U leert een onderscheid te maken tussen een echte leerstoornis en een probleem met rijpheid. De reflex-integratiemethode van het INPP werkt in op die rijping en tracht steeds het volledige potentieel van een kind bloot te leggen.inpp

Als INPP-consultant leert u verder te kijken dan de symptomen. Er worden eerst gestandaardiseerde, medische testen afgenomen die belangrijk zijn om de neuromotorische rijpheid van een kind in te schatten. In een volgende module wordt de aandacht gevestigd op het correct interpreteren van de testresultaten. In de laatste module worden dan richtlijnen gegeven om een goed onderbouwd oefenplan op te stellen.

Voor meer informatie, lees hier verder.